Vad är politik för dig?

För oss är politik rättigheten och möjligheten att påverka. Det är en möjlighet du aldrig får avsäga dig. Det är din chans att höras! Här på Ung Politik kommer vi hjälpa dig att höra och höras. Vi kommer samla den information du behöver för att kunna göra medvetna val. Medvetna val om sådant som påverkar dig, oss och alla andra.

Vi har som ambition att verka i syfte att sprida kunskap om politik. Det gör vi dels genom att engagera samtliga ungdomspartier samtidigt som vi själva engagerar oss. Ungdomspartierna kommer veckovis erbjudas att publicera artiklar och delta i debatter här på Ung Politik. Vår förhoppning är också att de dagligen kommer att publicera blogginlägg – som alla kommer att synas här!

Vi är politiskt obundna och alla åsikter som presenteras av administratörer här på Ung Politik är deras egna, UngPolitik har ingen åsikt mer än att ungdomar måste få möjligheten att engagera sig på ett öppet och enkelt sätt i den svenska politiken!

Välkommen till Ung Politik!