UngPolitik grundades 2008 av Rickard Karlsson i syfte att hjälpa ung i Sverige att sätta sig in i politiken. Hemsidan blev tidigt en succé och hjälpte många unga förstå den svenska politiken. Efter valåret 2010 hamnade verksamheten i träda. 2013 inleddes ett samarbete mellan Rickard Karlsson, Pierre Jonasson och Petter Strömberg i syfte att – inför supervalåret 2014 – återigen hjälpa de svenska ungdomarna till politisk insikt.