Kristdemokratiska ungdomsförbundet

 

 

 

 

Förbundsordförande
Aron Modig
Epost: aron.modig@kdu.se

1:e vice förbundsordförande
Sara Skyttedal
073-514 56 14 (mobil)
Epost: skyttedal@kdu.se

Hemsida: kdu.se

Här hittar du Kristdemokratiska Ungdomsförbundets handlingsprogram