Moderata ungdomsförbundet

 

 

Förbundsordförande
Erik Bengtzboe
erik.bengtzboe@moderat.se

1:e vice Förbundsordförande
Caroline Lagergren
caroline.lagergren@moderat.se

 

Hemsida: muf.se

Här hittar du Moderata Ungdomsförbundets handlingsprogram